Design a site like this with WordPress.com
Get started

Red onze kinder-opvang

Welkom bij het Crisiskabinet Kinderopvang 2.0!

Terwijl de crisis steeds dieper werd, groeide ook onze groep getroffen ouders en sympathisanten.

Het Crisiskabinet Kinderopvang wil onze beleidsmakers laten zien dat er een groot draagvlak is voor structurele oplossingen.

Maak werk van de kinderopvang van de toekomst, voor alle kindjes, ouders en kindbegeleiders.

Jij kan ook helpen!

🫵 We need you!

❤️ volg onze socials

✉️ get in touch als jij ook actie wil ondernemen!

Ouders staan op voor de kinder-opvang!